De eldste skriftlige kilder om sjakk vi kjenner til forteller at sjakken kom til Persia rundt år 600 med en ambassadør fra Hind (det persiske navnet på India), og man tror at en av forløperne til den moderne sjakken er det indiske krigsspillet chaturanga. Ordet er fra sanskrit og ble brukt poetisk om å ha en hær, så man kan kanskje se for seg at chaturanga-spillet var mer likt Risk enn sjakk. Vi kjenner ikke til de eksakte reglene for chaturanga, men persernes versjon, sjatranj, er godt dokumentert.

Schackspel

Moderne sjakk har noe annerledes spillregler, og noen nye brikker har blitt introdusert fra sjatranj. Sjakken ble spredt til Europa via Spania og Italia tidlig på 700-tallet. På 1200-tallet hadde det åpenbart funnet veien til Island, siden det er nevnt i skriftlige kilder derfra.

På 1400-tallet forekom det en del større endringer i spillet, og man antar at de nye spillmønstrene oppsto i Valencia. Teorier om spillet begynte også å dukke opp på slutten av århundret. Det var spanske og italienske geistlige som begynte å utvikle strategier og analysere spill. Den første sjakkturneringen ble holdt i London i 1851, og etter dette vokste interessen for sjakk som konkurranse. Denne interessen fikk som kjent et realt løft i Norge etter Magnus Carlsens inntog.