SchackpjäserFor dem som er nykommere i sjakkens verden kan begrepene flyte litt i det blå. Her er noen av de mest sentrale begrepene under selve spillet:

Åpning er den første fasen av spillet, hvor man utvikler offiserene (brikkene dronning, tårn, løper og springer) og forsøker å få kontroll over spesielle felt. Man kan spille aggressivt eller mer avventende, hvor du forsøker å holde en solid posisjon. Materiell er brikkenes verdi, og spiller du bukk taper du materiell. Dårlig trekk, med andre ord.

Rokade er et spesialtrekk som går ut på å flytte to brikker (kongen og et tårn) i ett trekk. Man flytter først kongen to felt, for så å flytte tårnet over kongen. Rokade er bare lov hvis man ikke har flyttet kongen eller det aktuelle tårnet tidligere i partiet, kongen ikke står eller blir satt i sjakk og motstanderen ikke blokkerer noen av de aktuelle feltene. Det må selvsagt heller ikke befinne seg noen av dine egne brikker mellom kongen og tårnet.

Sjakk betyr at kongen din er truet. Da må du enten flytte brikken eller sette en brikke mellom kongen og angripende brikke. Klarer du ikke dette er det sjakk matt, og da har du tapt. Ved patt er man ikke i sjakk, men man kan ikke flytte kongen uten at den blir satt i sjakk. Når spillerne ikke kan beseire hverandre fordi de mangler brikkene til å sette sjakk matt, får man remis, altså uavgjort. Remis kan også oppstå hvis ingen av spillerne ser seg tjent med å fortsette spillet og blir enige om å avslutte det.